קלוב התעופה סניף פתח תקוה | מינץ 7 פתח תקוה | 03-9332395