שם הקובץ: תיאור:
תקנון מנחת פתח תקוה   תקנון המנחת והוראות בטיחות. (17-02-2016)
   
 מחלקת רדיו -מנוע  
רשימת ציוד לחניך -  רדיו מנוע רשימת כלי עבודה ואביזרים לחניך.
נוהל טיסן קבוצתי נוהל שימוש בטיסן קבוצתי

חוברת מעקב הסמכת מטיס טיסני רדיו מנוע

החוברת כוללת:
1. תיאור מערך הדרכת הטסה.
2. הנחיות כלליות להטסה.
3. רשימת ציוד להטסה.
4. רשימת בדיקות תקינות לטיסן.
5. מעקב שיעורי טיסה.
6. מעקב מבחני רמה.
מצגת הדרכה Futaba 6J תכונות מערכת Futaba 6J
חוקת אירובטיקה פנים ארצית  
חוקה פנים ארצית חוקת אירובטיקה רדיו מנוע פנים ארצית
סדרת ספורט סדרת תרגילי אירובטיקה - רמת ספורט (טרום מתחילים)
סדרת מתחילים סדרת תרגילי אירובטיקה - רמת מתחילים 
סדרת מתקדמים סדרת תרגילי אירובטיקה - רמת מתקדמים
סדרת מתקדמים - גיאומטריה תיאור גיאומטרי של תרגילי רמת מתקדמים
סדרת בכירים סדרת תרגילי אירובטיקה - רמת בכירים 
סדרת בכירים - גיאומטריה תיאור גיאומטרי של תרגילי רמת בכירים
   
מחלקת טיסני כבלים  
חוברת מעקב הסמכת מטיסי כבלים F2B  
   
   
   

 

 

 

קלוב התעופה סניף פתח תקוה | מינץ 7 פתח תקוה | 03-9332395